fbpx

Oglas za posao – Agronom

PJ Agroproizvodnja i trgovina

Radno mjesto: Agronom u proizvodnji

Opis radnog mjesta:

 • Poslovi uspostave i razvijanje procesa rada na poljoprivrednom dobru društva u području proizvodnje, prerade i tržišnog plasmana proizvoda biljnog porijekla;
 • Planiranje i projektovanje novih nasada, ekoloških uslova proizvodnje, bioloških i fizioloških osobina vrsta bilja;
 • Ispitivanje i primjenjivanje metoda uzgoja poljoprivrednih kultura uz razvoj procedura kako bi se poboljšao njihov kvalitet i rodnost;
 • Usavršavanje metoda prerade sirovih poljoprivrednih proizvoda,  selekciju novih sorti, kontrolu sjemenskog materijala i sadnica;
 • Praćenje ostvarivanja očekivanog kvaliteta proizvoda, odobravanja finalnog proizvoda, učestvovanje u radu tima za kvalitet, osiguravanje obavljanja proizvodnje hrane u skladu s propisima i normama za sigurnost i kvalitet hrane, aktivno učestvovanje u izradi i dorađivanju dokumentacije u sistemima kvalitete i sigurnosti hrane, osiguravanje sljedivosti unutar proizvodnje, odobravanje označavanja proizvoda;
 • Pružanje stručnih savjeta i smjernica Upravi društva, kao što je određivanje termina i organizacija žetvu i/ili berbe proizvoda;
 • Vođenje svih propisanih i dogovorenih evidencija (radni nalozi, dnevnik proizvodnje, utrošak materijala, i dr.)
 • Osiguravanje higijenskih uvjeta proizvodnje i pridržavanja Dobre higijenske prakse;
 • Održavanje kvalitetne komunikacije i saradnje s drugim voditeljima odjeljenja u preduzeću;
 • Provođenje mjera zaštite na radu u proizvodnji.

Poželjne kvalifikacije i osobine: 

 • Razvijen interes za prirodne nauke, u prvom redu hemiju i biologiju;
 • Razvijen smisao za tehničke probleme;
 • Odgovornost i samostalnost u donošenju odluka;
 • Poželjno znanja iz drugih disciplina, kao što su poslovanje i marketing, sposobnost organizovanja rada i rukovođenja;
 • Sposobnost dobre usmene i pismene komunikacije.

Stručna osposobljenost:

 • VSS dipl. ing. agronomije sa ili bez radnog iskustva.

Svi kandidati trebaju poslati svoj CV (Evropski format CV) koji će sadržavati prethodne radove i poslove.

Kandidati koji ispunjavaju uslove, bit će pozvani na intervju u sjedište firme Imel d.o.o. Lukavac. Aplicirati možete putem email-a: posao@imel.ba ili prijavu dostaviti u sjedište firme: Skendera Kulenovića bb 75 300 Lukavac.

Oglas ostaje otvoren do 30.09.2020. godine