fbpx

Proizvodnja proizvoda u skladu sa principima organske proizvodnje!

MILO SELO d.o.o Lukavac

Milino Selo  bb 75300 Lukavac,  Bosna i Hercegovina

ID broj: 4210429600005
PDV broj: 210429600005
Sudski registar: 32-01-0181-20, Opcinski sud u Tuzli

Telefon: +387 61 175 258
Email:
imel@miloselo.ba