fbpx

Farma Milo selo nagrađena za najkvalitetnije kozje sireve!

Prethodne sedmice održana je dodjela nagrada u Agromediteranskom zavodu FBiH na kojoj su naši sirevi odnijeli čak 5 nagrada, od čega 2 zlatne plakete (za dimljeni kozji sir i kozji sir u hrastovoj kori), 2 srebrene plakete (za kriška kozji sir i kozji sir sa srijemošom), te jednu srebrenu plakete (za tvrdi kozji sir).

Svi dostavljeni uzorci učesnika  ispitani su u laboratoriju pri čemu su urađene mikrobiološke i fizičko-hemijske analize kako bi se utvrdilo odgovaraju li dostavljeni uzorci sira  uvjetima koje propisuju pravilnici.

Nakon laboratorijske analize stručna komisija obavila je senzornu ocjenu sedamnaest uzoraka sira te je na osnovu broja bodova izvršeno klasiranje uzoraka kako slijedi:  ekstra klasa sira,  I. klasa sira, II. klasa sira, te  ostalo.